تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه دوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

آزمون     پا  یا نی    درس   قرآن   سال    دوم    خرداد    ماه    89         مد رسه راهنمایی    شهید  مدنی
نام و نام خانوادگی :        ---------------------            نام دبیر : آقای             ----------------                         کلاس :       ---          /1                    زمان  :         40        دقیقه                                   شماره دانش آموزی :                            
1 كلمات  زیر را  با استفاده از كلمات  داخل  گلبرگ معنی كنید ( دو معنی اضافی است )
ریب :
قیل :
ایدی :
نصیر :
 1
2 تركیب های  زیر  را معنی كنید
الف: الی  الله المصیر
ب: هم  الفائزون :
ج:نتلوها :
انزل علینا :  2
3 ترجمه درست را انتخاب نمایید
1- ثم قیل للذین ظلموا
الف:سپس بگویید به كسانی كه ظلم می كنند . •
ب:سپس گفته شد به كسانی كه ظلم می كنند . •
ج:سپس گفته شد به كسانی كه ظلم كردند . •
د: سپس بگویید به كسانی كه ظلم كردند . •

2- والله بما تعملون بصیر
الف:و خدا آنچه انجام  می دهند بیناست .•
ب:و خدا آنچه انجام می دهید داناست  . •
ج:و خدا  به آنچه می دهند داناست  . •
د: و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست  . •
 1
4 ترجمه ی هر عبارت را  به آیه مربوط وصل كنید .( یك ترجمه اضافی است )
  
1- یقولون ربنا امنا فاغفرلنا                                                             
2- یدالله فوق ایدیهم
3-و ان الفضل بید الله
 1

5

 

 ترجمه هر عبارت را با آن مقایسه كنید ، و ترجمه درست را مقابل آن بنویسید.
1 والذین یومنون بما انزل الیك و كسانی كه ایمان آوردند به آنچه  به سوی تو نازل شد 
2 و قولوا ء امنا بالذی  انزل الینا و بگویید ایمان بیاورید به آنچه نازل شد  بسوی ما 
3 و خلق الله السماوات و الارض و  آفرینش   خدا آسمانها و زمین 
 5/1
6 آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه نمایید
الف-و هم لا یظلمون


ب- امنوا بالله و رسوله


ج- الله الذی  سخر لكم البحر لتجری الفلك با مره


د-ثم یجمعكم  الی  یوم القیامه لا ریب  فیه

 3
نمره ی كتبی نمره شفاهی جمع امضای دبیر
   
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه دوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON