تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه دوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

آزمون  قرآن  پایه ی  دوم    مدرسه راهنمایی شهید مدنی منطقه  2 تهران خرداد   88
   نام ونام خانوادگی :                                                                                                                                               کلاس :                                                   نام دبیر     :      آقای                                                                                                                        تاریخ برگزاری :   3/3/88                     مدت :40       دقیقه                                              شماره دانش آموزی :

1-با توجه به كلمات داخل مستطیل معنای كلمات داده شده را پیدا كنید و مقابل آن بنویسید ( 2 كلمه اضافی است )(2نمره )

( بازگشت – ایمان آوردیم – سختی – سخن می گوید – سر پرست – ندیدی  – می پراكند – شك و تردید – رام كرد – می بینی)

              1-ینطق :   4- یبث :    7- مولی :

2-ریب :    5- امنا :                                         8- مصیر :
   
3-سخر‌:    6- بأس :   

2-تركیب های قرآنی زیر را ترجمه كنید .(1نمره )

الف- ان وعد الله حق  :                      
ب- هم  لایظلمون

3- جدول زیر را  مانند نمونه كامل كنید .(2 نمره )

 كلمه معنا كلمه معنا  فعل مفرد غائب معنا فعل جمع غائب معنا
1 غافر آمرزنده غفور بسیار آمرزنده  یعلم می داند یعلمون می دانند
2 كافر ناسپاس    یومن   ایمان می آورند
3 شاكر سپاسگزار      یشكرون شكرمی كنند


4-ترجمه ی صحیح هر عبارت را تشخیص داده و شماره ی آنرا داخل مربع قرار دهید .( یك ترجمه اضافی است ) (1نمره )
1- یدالله فوق ایدیهم  دانای نهان و آشكار.
  اوكسی است كه آفرید شما را .
2- عالم الغیب و الشهاده  
  دست خدا بالای دست های آن هاست .

5- آیات قرآنی  زیر را ترجمه كنید .(4 نمره )

1- اصحاب الجنه هم الفائزون


2- هو الذی خلق السماوات و الارض فی  سته ایام

 

3- الیوم تجزون ما كنتم تعلمون


4- و جنه عرضها كعرض السماء و الارض

                                                                                            مانند وسعت
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه دوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON