تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه دوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

  ازمون ترم - دوم راهنمایی                   
   نام ونام خانوادگی :                                                                                                                                                                                        کلاس :                                                                          نام دبیر     :                                                                                                                                                                  مدت :              دقیقه                                                                                                                          شماره دانش آموزی :
1-معنای كلمات زیر را با توجه به لغات داده شده  بنویسید ؟ دو كلمه اضافی است .(2نمره)

{   تسبیح كرد   -    بازگشت   -   سرپرست  -  بینا   -    وسیله ی آزمایش  -  مساوی نیست   }
بصیر :      سبح :
مصیر : فتنه :

2-جمع سالم  كلمات زیر را مانند نمونه  كامل كنید (5/1 نمره )

صالح             صالحین ،   صالحون      
صالحة            صالحات 

مومن
ثمرة

مفلح: جنة:

3-تركیب های زیر را ترجمه كنید .(2 نمره )

متاع الدنیا قلیل  :
ء امنوا با ا... و رسوله ی  :
كلوا من طیبات :
قرضا حسنا :

4-ترجمه صحیح آیات زیر را بنویسید (1 نمره )

ان ا...  مولاكم                                                                                               كه خدا سرپرست آنهاست
و منكم من یرید الاخرة                        و بعضی از شما كسانی هستند كه دنیا را می خواهند

5-شماره ی هر عبارت را مقابل ترجمه ی فارسی آن بنویسید (5/1 نمره )

1- لقد جاءت رسل ربنا بالحق                        می پوشاند از او بدی هایش را
2- نعم المولی و نعم النصیر                          قطعا  پیامبران پروردگار  ما  ، به حق آمدند
3- یكفر عنه  سیئا ته ی                                 چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی است

6-آیات  و عبارات قرآنی زیر را ترجمه كنید .(2 نمره )

الف- اعملوا   ان  ا... یحیی  الارض  بعد موتها
ب-  لهم مغفرة و اجر عظیم
ج-هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن
د-وا... بكل شی ء علیم
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه دوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON