تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه دوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

 امتحان ترم قران - دوم راهنمایی
   نام ونام خانوادگی:                                                                                                                                                                                                         كلاس :                                                                                        نام دبیر :                                                                                                                      شماره :                                                                    مدت : 50 دقیقه
    1- معنی کلمات  را از میان کلمات داده شده پیدا کنید و در مقابل آنها بنویسید (یک کلمه اضافی است )   (2)
لا یستوی : کلوا :

صور:  وعد :

فتنه : صدیق :

سته :  نصیر :
2- ترکیبهای زیر را معنی کنید : (6)
الف- من خشیه  الله : د- یحیی  و یمیت  :
ب- خالدین فیها :  ه – من یرید الا خره :
اطیعوا الرسول :  و- متاع الدنیا قلیل:
3- ترجمه درست هر عبارت را علامت بزنید . (1)
یکفر عنه    سیئا ته ی   الف – می پوشاند او بدی هایش را  
 ب- پوشاند از او بدی  ها را  

و یخرجهم من الظلمات الی النور   باذنه ی    الف – می پوشاند او بدی هایش را  
 ب- پوشاند از او بدی  ها را  
4- ترجمه ی هر یک از عبارت  قرانی را کامل کنید . (1)
الف- ربکم و رب       ابا ئکم  الاولین                          ترجمه             پروردگار   -----------              و پروردگار      ----------             اولیه شما .

ب- نعم المولی و نعم النصیر                                                                        ترجمه                                                           چه  ----------                            خوبی و چه  ---------                    خوبی است  .
5- جمع مکسر اسمهای زیر را  بنویسید .(5/0 )
قلب :     مسجد :
6- مفرد اسمهای زیر را بنویسید  . (5/0 )
امور :   رسل :
7- جدول زیر را مانند نمونه تکمیل کنید  . (1)
 کلمه معنا کلمه معنا
1 خلق آفریدن خالق آفریننده
2 حفظ ------------- حافظ ------------
3 ظلم ------------- ------------ ستم کننده
8- آیات و عبارات قرآنی  زیر را ترجمه کنید . (8)
الف- واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون :
ب- له الملک و له الحمد و هو علی کل شی       قدیر  :
ج-  و من یومن  با لله یهد قلبه و  :
د- سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو اعزیز الحکیم  :
ه- من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا :
و- ذلک هو الفوز العظیم :
ز- قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون :
ح- و الذین کفروا و کذبوا با یا تنا اولئک اصحاب الجحیم :
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه دوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON