تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات دینی پایه سوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 8 دی 1389

آزمون دینی پایه  سوم  میان نوبت دوم مدرسه راهنمایی شهید مدنی سال تحصیلی 87-86

                       الف – این آیه  به چه اصلی از اصول دین اشاره دارد ؟         1-         یا ایها الذین  امنو کونوا  قوامین  بالقسط شهدا لله و لو علی انفسکم اوالوالدین و الاقربین

 

ب-  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

  2-چیزی که وجودش وابسته به علت باشد را                 -----------        می نامند    .                                                                                            3-برترین نعمت  بهشتی  ------------  است  .

4-نعمتهای بهشت نمود  -------  و  -----------   بهشتیان است .                                                                                            5-جهنم پوشیده  با  -------   و لذت ها و  ---------  است .

6-قرآن کریم از بهشت غالبا  با لفظ  -------   یاد می کند  .                                            7-  تفاوت درجات بهشت بر اساس میزان  ---------  و   ---------  آنان است .

8- تفاوت  انسان با سایر موجودات  در قدرت  ----------    و   -----------      اوست  .

9-اگر در غسل ترتیبی بر خلاف  ترتیب عمل شود غسل انسان   -------- است .        10- اگر خاک با چیز دیگری مخلوط شده باشد  تیمم بر آن   ------------   است .

گزینه  صحیح را انتخاب نمایید .

11-روزی که نیکو کاران از بدکاران جدا می شوند چه نام دارد ؟              الف – یوم القصاص  ¡           ب-  یوم الحساب ¡              ج -   یوم الفصل    ¡          د -  یوم امیزان  ¡

12- هدایت انسان از چه نوع است ؟                                               الف – عمومی   ¡                                             ب-  اجباری  ¡                                                        ج -   اختیاری     ¡                                                           د -  تکوینی   ¡

13- دلیل  عصمت پیامبران از گناه و اشتباه چیست ؟

الف – بینش و معرفت فوق العاده    ¡                                             ب-  ارتباط با خدا از طریق وحی   ¡                                                         ج -   قادر نبودن به انجام گناه     ¡                                                           د -  هرسه مورد    ¡

     14- پیامبر از چه جهت  مانند  سایر انسان ها ست ؟                                الف – روح ونفس   ¡                                  ب-  جسم وتن   ¡                          ج -   درک حقایق      ¡                                 د -  هر سه مورد    ¡

15- جمله ی : ( پیامبر در رهبر ی  و هدایت  مردم  هیچگونه لغزش و انحرافی نداشتند ) توضیح کدامیک از موارد زیر است ؟

الف – وحی    ¡                                             ب-  عصمت  ¡                                                         ج -   هدف      ¡                                                           د -  استقامت    ¡

    16- چرا خداوند نیاز به علت ندارد ؟                                       الف – خالق است   ¡                         ب-  علیم و قدیر است   ¡                              ج -   پدیده نیست     ¡                                      د -  علت است    ¡

17- چرا فطرت های پاک در خدا شناسی نیاز به اقامه دلیل و برهان ندارند ؟

الف – بوجود خدا یقین دارند    ¡                         ب-  اورا علت جهان  هستی می دانند   ¡                            ج -   او را ناظم جهان هستی می دانند      ¡                                    د -  به او اعتقاد دارند    ¡

18-در برهان علیت به کدام ویژگی پدیده ها توجه می کنیم ؟                        الف – نظم وهماهنگی    ¡                    ب-  ذات و هستی   ¡                      ج -   ارتباط کامل      ¡                     د -  حسب و تقدیر    ¡

19- وظیفه فرزندان در مقابل پدر و مادر چیست ؟

20- حجاب و عفت زنان چه آثاری را به دنبال دارد ؟

21- خداوند  چرا خشم  را در وجود انسان قرار داده است ؟

22- منظور از همانندی چیست ؟

23- خدا از آگاهان چه عهدی گرفته و چه مسوولیتی را به عهده ی آنان نهاده است ؟

24- کدامیک از لباسهای نمازگزار اگر نجس باشد اشکالی ندارد ؟ چهار مورد ؟

              
طبقه بندی: نمونه سوالات دینی پایه سوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON