تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه سوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389


   نام ونام خانوادگی:                                                                                                                                                                                                         كلاس :                                                                                        نام دبیر :                                                                                                                      شماره :                                                                    مدت : 60 دقیقه
1-       لغات زیر را ترجمه  نمایید .(2)
یحب :                                                  تجد :                                     سوف :                                         نصیر :
اجعل :                                          هب :                                                    لاتزع :                                                                               اصطفی :
2-ترکیب های زیررا معنا کنید .(2)
کیف   تکفرون با لله : اصطفی لکم :
فاتبعونی : من لدنک :

3- ترجمه صحیح را علامت بزنید .(1)

رب هب لی حکما  :  الف  ) پروردگار م به من حکمت و دانش ببخشید                                                         
ب ) پروردگارا به من حکمت و دانش ببخش                                                                          
نزل علیک الکتاب با لحق  : الف  ) برتو کتاب را به حق نازل کرد                                                                                                
ب ) بر تو کتاب را به حق کردیم                                
4-ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید .(1)
الف ) ان الله یا مر بالعدل  و الا حسان :                                                   قطعا خدا    -------------- به --------------- و نیکی  .

ب ) ا تقتلون رجلا ان یقول ربی الله :                                آیا  ------------ مردی را که  می گوید پروردگار  -----------  خداست .
5- با توجه با افعال ( ان  -  ان  -  من  - لعل  ) عبارتهای زیر را به صورت مضارع اخباری یا به صورت مضارع التزامی  معنا کنید .(2)

1 ) لقوم یتفکرون :                                                                                  و ان تو منوا فلکم اجر عظیم :
2 ) یومنون با لله و الیوم الاخر :  و ان تصبروا خیر لکم :
7-عبارتهای قرآنی زیر را ترجمه کنید . (2)

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی :

ان الله یزرق من یشا بغیر الحساب :

ان الدین عند الله  الا سلام :

ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهدیتنا :
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه سوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON