تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه سوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

آزمون  قرآن                                 پایه  سوم    آذر ماه 86 مدرسه راهنمایی شهید مدنی   
   نام ونام خانوادگی:                                         كلاس :                 نام دبیر :                                      شماره :                                                                                                                       مدت :60 دقیقه

1- معنی کلمات را از میان کلمات داده شده را بنویسید)
 
نحن :                                                   انصار :
   
نجد :                                              یرزق :  
  
وهاب :                                          طیر :

اجعل :                                    حبطت :


________________________________________
2- ترکیب های زیر را معنی کنید .

الف )  رزقاحسنا :                                                                          د) فتکون طیرا باذنی :

ب )قال الحواریون :                                                                           و) من لدنک نصیرا :

ج) لا تزغ قلوبنا :                                                                                هـ) فاتبعونی :

________________________________________
3- ترجمه صحیح هر عبارت را انتخاب نمایید .

1- نزل علیک الکتاب بالحق  الف) بر تو کتاب را به حق نازل کرد . 
                                            ب) بر تو کتاب را به حق نازل کردیم . 

2- رب هب لی حکما   الف) پروردگارابه من دانش و حکمت ببخشید. 
                                   ب) پروردگارا به من حکمت و دانش ببخش . 

________________________________________

4- فقط کلماتی که زیر آنها  خط کشیده شده است ترجمه نمایید .

الف : و الله   یعلم  و انتم لا  تعلمون                                 --------------         -------------

ب : تعلم ما فی نفسی و لا  اعلم  ما فی نفسک                   --------------         -------------
5- با توجه به کلمات ( ان- من- ان- لعل ) عبارات زیر را بصورت مضارع التزامی معنا کنید .

الف ) و ان تصبروا خیرلکم :

ب). و من یومن بالله یهد قلبه:
________________________________________
6- با استفاده از کلمات و ترجمه های داده شده عبارات قرآنی زیر را کامل کنید .( یک کلمه اضافی است )
(تخلقونه- یعلمون- خلقته )
الف ) اانتم  -------------  ام نحن الخالقون  : آیا شما می آفرینید یا ما آفریننده هستیم

ب) خلقتنی من نارو ---------- من طین :   مرا از آتش آفریدی و او را از گل
________________________________________
7- گاهی ( من ) بصورت    ( بعضی از ) معنا می شود . اکنون عبارات زیر را ترجمه کنید .

الف ) و من الناس  من یقول  امنا بالله  :

ب ) منهم المومنون و اکثرهم الفاسقون :

________________________________________
8- خطای هر یک از ترجمه ها را مشخص و ترجمه ی صحیح را بنویسید .

الف ) قل اطیعوا الله و الرسول : بگو اطاعت کردند خدا و پیامبر را .
ترجمه صحیح  

ب) یا مریم ان الله اصطفاک : ای مریم قطعا خدا ترا بر می گزیند .
ترجمه صحیح  
________________________________________
9-آیات و عبارات زیر را معنی کنید .

الف ) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا :

ب) ان الدین عند الله الا سلام :

ج) و الله غفور رحیم :

د: وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین  :  آبرومندی 

هـ : قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی :
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه سوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON