تبلیغات
گنجینه بزرگ تک ازمون - نمونه سوالات قران پایه سوم
گنجینه بزرگ تک ازمون
گنجینه نمونه سوالات

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389

نام ونام خانوادگی :   
 آزمون : قرآن  
کلاس :     زمان :   25  دقیقه 
پایه :     دبیر : آقای فلسفی 

1 لغات زیر را ترجمه  نمایید .
یحب :                                         تجد :                                  سوف :                                     نصیر :
اجعل :                                        هب :                                   لاتزع :                                     اصطفی :
 2
2  ترکیب های زیررا معنا کنید .
  3
 کیف   تکفرون با لله : فهب لی :                                          
 علیک البلاغ :  من لدنک :  
 فاتبعونی :
 اصطفی لکم :  
3  ترجمه صحیح را علامت بزنید .
  1
 رب هب لی حکما  :  الف  ) پروردگار م به من حکمت و دانش ببخشید        
ب ) پروردگارا به من حکمت و دانش ببخش                
 نزل علیک الکتاب با لحق  : الف  ) برتو کتاب را به حق نازل کرد                           
ب ) بر تو کتاب را به حق کردیم                                 
4 ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید .
الف ) ان الله یا مر بالعدل  و الا حسان :                            قطعا خدا    -------------- به --------------- و نیکی  .

ب ) ا تقتلون رجلا ان یقول ربی الله :                                آیا  ------------ مردی را که  می گوید پروردگار  -----------  خداست .
 2
5 با توجه با افعال ( ان  -  ان  -  من  - لعل  ) عبارتهای زیر را به صورت مضارع اخباری یا به صورت مضارع التزامی  معنا کنید .
 4
 1 ) لقوم یتفکرون :                                                                                  و ان تو منوا فلکم اجر عظیم : 
 2 ) یومنون با لله و الیوم الاخر :  و ان تصبروا خیر لکم :
 
7 عبارتهای قرآنی زیر را ترجمه کنید .

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی :

ان الله یزرق من یشا بغیر الحساب :

ان الدین عند الله  الا سلام :

ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهدیتنا :


 
طبقه بندی: نمونه سوالات قران پایه سوم، 
ارسال توسط محمد سجاد رشادتی
آرشیو سوالات
نظر دهی شما
گنجینه سوالات چه طور است؟


پیوند های روزانه
تک ازمون
"مهم ترین نمونه سوالات "

TAK AZMOON